zondag 15 juni 2008

Opnieuw blundert De Bilt in haar optreden naar bewoners

Door Wim Kapteyn:

De gemeente de Bilt heeft sinds haar overname van de voormalige gemeente Maartensdijk een aantal blunders begaan die met name voorkomen uit de grote afstand tussen bestuur en burger. Mogelijk zelfs door het gebrek aan de goede wil daar echt iets aan te doen. Er zijn weliswaar tonnen aan consultancy gelden verstookt om zaken op te zetten als wijkgericht werken, maar echt luisteren en concreet en logische redenerend iets doen is blijkbaar in deze constellatie te veel gevraagd.

Na de blunders (ik noem er een paar): het neerzetten van borden Hollandse Rading bij het begin van het dorp, het doordrukken van een kinderverdrinkput (ook wel kikkerpoel genoemd -overigens volslagen overbodig door de veelheid aan kleine vijvertjes in de buurt-), het pogen een voor een flatwijk gemaakt bestemingsplan door te drukken voor Bilthoven Noord en Hollandsche Rading, de klucht rond het dorpshuis, waar een situatie waar er weinig geld van de gemeente nodig was om de faciliteit te handhaven naar een situatie dat er veel gemeenschapsgeld in gepompt moest worden, is er nu een nieuw onzalig plan ontstaan.

Zonder enige inspraak of net bericht van de gemeente zijn er weer grote sommen geld verspild om persoonlijke ego's te strelen.
Wat wil het plan:
Kort gezegd komt het erop neer dat in het dorp ook 's nachts levendigheid moet zijn, het liefst zodanig dat de buurt er ook last van heeft.

Er is een voor deze omgeving volslagen idioot plan op tafel gekomen waarbij een sporthalletje, met daarop een aantal flats met daarvoor een grote parkeerplaats zou moeten verrijzen binnen een paar meter van nu nog waardevolle huizen, waar mensen bewust naar toe zijn verhuisd ivm hun rust en hun voorkeur voor die omgeving. Ook de bestemmingsplannen hebben nooit geduid op enige verandering, zodat -als de plannen doorgaan- gezegd kan worden dat de (lokale) overheid zich weer hufterig en onbetrouwbaar gedraagt. Dat willen wij toch in Nederland niet?

Mochten de plannen doorgaan dan zullen de bewoners van de Vuursche dreef, de Spoorlaan en de Dennenlaan wel degelijk merken dat het verkeer toeneemt. Wat betekent dat voor de kinderen die nu nog op straat kunnen spelen? Gaat de gemeente dan voor veel geld trottoirs aanleggen om de kinderen te beschermen?

De plannen schijnen inmiddels te zijn verworpen. Echter de ervaring leert dat diegenen die achter onzalige plannen staan niet rusten voordat er weer iets verkeerd is geregeld. Wij moeten dus waakzaam zijn. Wij roepen iedereen die een goed hart toedraagt aan Hollandsche Rading en haar bewoners op om zeer waakzaam te zijn en de stads planners niet de gelegenheid te geven van ons landelijke dorp een begin van een stad te maken. Er is immers niet voor niets een Noorderpark.

Alternatieve en wel logische opties om te komen tot oplossingen van het probleem gymzaal en dorpshuis zijn er voldoende. Helaas heeft het verleden geleerd dat goedbedoelende en wel meedenkende burgers door gemeente zijn geschoffeerd en lijdzaam moesten toezien hoe verkeerde besluiten tot ongewenste resultaten leidden. Deze hebben oa gezorgd voor extra druk op de financiering van de gemeente met alle gevolgen van dien.

37 opmerkingen:

E Th Kamminga zei

De heer Kapteyn gebruikt grote woorden. Ik nodig hem uit eens te komen praten.

E Th Kamminga
wethouder Wijkgericht Werken

wimkapteyn zei

Grote woorden inderdaad en het vervelende is helaas dat elk woord goed te onderbouwen is.
Maar goed, niet getreurd: ik ga heel graag in op de uitnodiging! De reactie op bewoners problemen met beleidsvoornemens is weleens anders geweest. Dit is een kleine winst. Nu gaan we zien of er ook daadwerkelijk geluisterd wordt.
Ik zal in ieder geval vergezeld zijn van een of meer buren.
Wanneer spreken wij af?

E Th Kamminga zei

Ik zou zeggen: gewoon een afspraak maken via het secretariaat van het college, telefoon 030-2289 571.
Ik zie uit naar onze ontmoeting.

E Th Kamminga

Jan zei

De in 'De Vierklank' genoemde optie om geld te verkrijgen via verkoop van groenstroken is al vaker ter sprake geweest zij het toen met een andere gedachte. De Vierklank meldde al ruim 1,5-2 jaar geleden dat er plannen waren en dat direct aanwonenden t.z.t. een brief zouden ontvangen. Gezien de verstreken tijd verwacht niet dat dit nog zal gebeuren en ik heb ook nergens gelezen of dit in de andere plaatsen al wel is geschied. Op zich spijtig, omdat ik namelijk wel oren had en heb naar deze optie. Hiermee is namelijk het probleem van illegale dump van tuinafval door aso's en de leegkap eens in de vijf jaar door de gemeente ook opgelost.

Wat mij betreft mag deze optie dus zeker meegenomen worden in de discussie over het dorpshuis. En ja, ons dorp moet groen en rustig blijven.

Johan Stekelenburg zei

De verkoop van groenstroken aan particulieren, bevordert niet het groen voor de inwoners!!
maar voor de enkeling!
namelijk de eigenaren!
Het is mijns inziens niet goed om deze ruimte af te gaan sluiten, het is een openbare ruimte die vrij toegankelijk moet blijven.

wimkapteyn zei

Johan,

Dat moet je me nog even uitleggen. Het gaat om de niet onderhouden rotzooi die de gemeente daar laat staan. In het algemeen is het zo, dat als mensen persoonlijk aansprakelijk zijn voor hun leefomgeving het er altijd beter uit ziet.

Volgens mij zijn de meeste inwoners eigenaren dan wel gedragen ze zich zo. Dus begrijp ik jouw punt niet goed. Wil je me dat nog eens uitleggen?

Overigens heb ik begrepen dat dit door een aanzienlijk gedeelte van de mensen hier als een uitstekend alternatief wordt gezien... Maar iedereen heeft recht op zijn/haar eigen mening.

Ieder geluid op de blog wordt gerespecteerd, althans zo moet dat!

wimkapteyn zei

Overigens is dit wel een BLOG voor bewoners van Hollandsche Rading. Dus vraag iedereen die niet van de situatie op de hoogte is of geen inwoner om geen niet ter zake doende berichten op de site te plaatsen. Als het duidelijk is dat de reactie niet van iemand is die in bovenstaande categorieen valt, wordt deze reactie geschrapt helaas.

Johan Stekelenburg zei

Ik maak hier uit op dat je de groenstrook openbaar laat?
Mijn angst is namelijk dat het tuinen worden en tuinen worden in het algemeen omhekt.
Hierdoor verdwijnt dus de groenstrook en de toegankelijkheid van het groen.

Johan Stekelenburg zei

en ik ben inderdaad woonachtig in Hollandsche Rading en op de hoogte.

wimkapteyn zei

Johan,

Waar ben je precies bang voor? Dat de stukken haag die nu ook ondoordringbaar zijn en niet geschikt om door iedereen betreden te worden omhekt worden? Of heb jij het beeld dat hele grasvelden verdwijnen? Ik heb daar nog niet over nagedacht, maar dat zou ook niet direct mijn idee zijn. Sterker nog, we maken ons sterk om het groen en de rust te behouden. We zijn natuurlijk ook geen natuurmonumenten die stukken land aankopen en het vervolgens zodanig omhekken dat niemand er nog iets aan heeft...

Waar het hier wel om gaat is dat er veel alternatieven zijn om een kleinschalig dorpshuis neer te zetten op een zodanige plak dat er geen extra overlast door ontstaat èn het groen in de wijk behouden blijft. En dat de bewoners beter dan een bestuurder op grote afstand daarover kunnen oordelen en het juiste plan kunnen maken en realiseren.

Johan Stekelenburg zei

Ik zie inderdaad alles verdwijnen.
grasvelden, hagen, bomen.
Maar begrijp ik je goed?
kan iedereen een stuk groenstrook aankopen en wordt die dan automatisch medebeheerder?

wimkapteyn zei

Vreemd, ik begrijp jou helemaal niet.

Wat vind je van het dorpshuis? En de poging van de gemeente om flats in het dorp te plaatsen?

Jan zei

Verkoop aan particulieren van niet onderhouden groenstroken heeft voor zover mij bekend binnen de gemeente nergens tot verlies van groen geleid. Gras blijft gras en struiken blijven struiken. Het voordeel is hoofdzakelijk dat er:

- geen illegale stort meer van tuinafval door derden (en de stank van rottend groen)

- geen leegkap door gemeentelijk onderhoud eens in 3-5 jaar waardoor ineens je privacy is gereduceerd tot nul(ook nog kosten besparend voor de gemeentekas)

- geen geklooi door de jeugd door het afrukken van takken, plattrappen van struiken en vuurtje stoken

- een onderhouden groenstrook geeft alleen maar voordelen voor de wijk (illegale storters zullen dan alleen eens de moeite moeten nemen om naar een gemeentestort te rijden met hun overtollig tuinafval)

Alleen maar voordelen dus. En het geeft de gemeente financiele armslag voor het realiseren van een dorpshuis (en geen dorpsflat of ander commercieel gebouw). Hollandsche rading is immers een dorp waar ik al ruim 40 jaar met plezier woon en wil blijven wonen.

Johan Stekelenburg zei

Het plan om het dorpshuis te realiseren is te hoog gegrepen.
Maar van hoogbouw flats in het dorp is nooit sprake geweest.
overgens was het plan niet van de gemeente maar van het onderzoeks bureau, die overgens is afgeraden door de burgemeester in het begeleidend schrijven bij de plannen.
Maar ik wil wel graag antwoord op mijn vorige vraag.
Wat is de meerwaarde van het aankopen van groenstrook ten opzichte van het dorpshuis even los gezien van de exploitatie.
Ik bedoel daarmee wat geeft het mij als ik een stuk groenstrook koop?

Verder, even doorgaand op Jan, als er illegaal gestort is dat toch een politie zaak?
En over het algemeen gebeurt illegale stort meestal niet door inwoners, dus moet je afsluiten.
En als je "geen geklooi wil van jeugd" moet je dus ook afsluiten.
Dus groen blijft wel bestaan het is alleen niet meer toegankelijk.
en dat is mijns inziens geen openbaar groen.
Er zijn inderdaad voordelen, maar er zijn ook kritische noten, die je mijns inziens niet zomaar opzij kunt schuiven.

Ik ben overgens erg benieuwd welk groen er dan aangekocht zou kunnen worden, is dat de groenstrook tussen adri piecklaan en weddepohl laan of is dat het groen om het zogenaamde pieckplein of allebei?
Dat is mij niet helemaal duidelijk.

wimkapteyn zei

Johan,

Voordat ik echt een antwoord kan geven op je vragen, wil ik graag wat van jou weten. Heb je ook het stukje in de vierklank gezien? En waar zit jij precies? Misschien dat ik dan een beter idee heb van het waarom van je vragen. Daar raak ik het spoor volledig bijster en niet ik alleen. De hele discussie is nml gestart door het feit dat buiten medeweten van direct belanghebbenden er al in 2007 een plan is opgevat om huizen (flats) te gaan plempen in Hollandsche rading en vervolgens is daar de wens naar een gemeenschappelijke ruimte (lees klein formaat dorpshuis) misbruikt.
Daar gaat het om.
Het lijkt wel of je denkt dat er groot grond bezitters gaan opstaan of zo en dat is helemaal naast deze discussie, en vertroebelt de discussie nogal. Ik wil het gewoon met de buurt helder hebben. Dus ik wil je best antwoord geven op de zijdelingse vragen, indien je me wat extra informatie geeft. Maar laten we alsjeblieft de hoofdzaak niet uit het oog verliezen.

Ik heb even op de telefoongids gekeken en je niet gevonden toen ik Stekelenburg zocht in Hollandsche Rading.

wimkapteyn zei

Jan,

Ik denk dat je gelijk hebt over die groenstrookjes. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Hangt misschien af van de positie of de rol die ze innemen. Ik heb tot nu toe de heftigheid van Johan op dit punt nog niet helemaal kunnen duiden, maar dat komt ongetwijfeld nog wel.
In ieder geval wordt er gesproken op de blog. En dat is winst tov de eerdere situatie waarin mi een rookgordijn werd/is opgetrokken.

Johan Stekelenburg zei

Beste Wim,

het stelt mij diep teleur dat je mij niet op mijn woord gelooft.
Ik wip even bij je langs!!

tot zo

groet

Johan Stekelenburg
Te Hollandsche Rading

wimkapteyn zei

Aan Johan:

Gezellig!

jesca zei

Ik ben een inwoner die voordelen ziet in een groter dorpshuis. Wanneer er een sporthal is hoef je niet meer naar Maartensdijk, Loosdrecht of Bilthoven om een sport te beoefenen. Daarnaast kan er kinderopvang gerealiseerd worden, kinderdagverblijf en naschoolse opvang. En wanneer er dorpsactiviteiten georganiseerd gaan worden heb je hiervoor de ruimte. Ik kan me voorstellen dat je geen flat in de achtertuin wil, maar om nu alleen maar van het negatieve uit te gaan! Wanneer je 's nachts geen onrust wil neem ik aan dat het te realiseren dorpshuis gewoon om 11.00 gesloten is. Hierover kan je toch zeker afspraken maken. Haal ook de positieve punten van het plan eens naar voren.
Ik ken overigens het daadwerkelijke plan niet, misschien is er een link naar een webpagina waar we dat kunnen inzien?

wimkapteyn zei

Jesca,

Die voordelen zou ik ook kunnen zien, ware het niet dat de duidelijke nadelen in mijn achtertuin gerealiseerd worden. In de stukken staat expliciet dat door het project er vertier dag en NACHT gaat komen. Bovendien wonen we in een dorp waar de dichtsbijzijnde faciliteiten hemelsbreed nog dichter bij ons liggen dan als je op bepaalde plekken in een stad woont! Ik heb altijd een vraag voor mensen: als je ergens bent gaan wonen in een rustige omgeving en waar je mag verwachten dat dat gehandhaafd wordt, dan zit je niet te wachten op een flat die daar niet hoort te staan. Wat zou jij doen als er in je achtertuin iets groots wordt neergezet, en ok overlast wordt aangekondigd? Ben je dan ook voor ? Wij stellen bovendien het karakter van het dorp boven de persoonlijke ambities van sommige mensen (in het bestuur en nog daarbuiten).

Ik heb net Johan weer gesproken en die zal me de plannen (in pdf) opsturen zodat ik ze hier mogelijkerwijze neer kan zetten.
Zoals ook al in de krant stond was het ineens niet meer mogelijk deze op de site van de Bilt te zien....

jesca zei

Ik wacht het pdf bestand af.

Ik woon hier nu 12 jaar met veel plezier en mijn man al 30 jaar. vroeger was hier in het dorp van alles te doen, er waren en aantal winkels en ik denk niet dat dit ervoor zorgde dat het dorp minder "rustig" was.
Zoals ik al aangaf zou ik ook niet blij zijn met een flat in mijn achtertuin.

Saskia zei

Beste Jesca,

ook wij willen graag een dorpshuis met allerlei faciliteiten voor jong en oud maar omdat het budget neutraal moet van de gemeenteraad kunnen ze het alleen financieel haalbaar maken door huizen en flats te bouwen en het dorpshuis commercieel te gaan exploiteren. Dit laatste willen wij te allen tijde voorkomen, en ik denk dat dit ook de gemene deler van het dorp is.

Jan zei

Johan,

als er illegaal gestort is dat toch een politie zaak? En over het algemeen gebeurt illegale stort meestal niet door inwoners, dus moet je afsluiten.

Illegale stort van tuinafval wordt jammergenoeg WEL door inwoners gedaan, zowel van bij mij in de straat als wel de bewoners van de straat er achter. 't Het is maar wat je van thuis hebt meegekregen denk ik atijd maar. En dat niet iedereen even sociaal is de wijk is, is de afgelopen 2 jaar wel weer eens gebleken door het aan twee zijden bekrassen van mijn auto (2006) en het stuk gooien van een caravanruit begin juni 2008 (beiden staan notabene op eigen erf). Totale schade bijna EUR 2000,-. Dus dat sociale beeld van de wijk is de afgelopen jaren wel wat bekoeld.

wimkapteyn zei

Jan, dat is een vervelend bericht.
Er staat nooit een naamkaartje bij.
toch denk ik dat het altijd erger kan. En dat je ook alleen al daarom erg moet uitkijken om de samenstelling van bewoners van een kleine gemeenschap als Hollandsche Rading erg te veranderen en daarmee de beperkte sociale controle nog te verminderen.
Wat ik wel in de afgelopen 17 jaar heb gemerkt is dat er zo af en toe een bende langskomt om in te breken in huizen en auto's. Dan doen ze gewoon deze wijk. Beginnen om 11 uur 's avonds en eindigen om half vier 's nachts.
Gelukkig komt dat weinig voor. Maar het hebben van een hond helpt enorm bij het voorkomen van inbraak heb ik gemerkt ;-)

Jan zei

Wim,

Navraag bij de Politie leert dat dit soort vernielingen veelal door een of meerdere gefrusteerde c.q. geflipte bewoners in de wijk zelf worden gedaan. Geeft te denken.

Jan zei

Helaas verhinderd om op de meeting van j.l. maandag aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst was gepland i.v.m. overlast door voetballende jeugd op het grasveld Piecklaan/Weddepohllaan.

Wie kan hier iets over melden? Ik weet dat dit onderwerp niet direct gerelateerd is aan de dorpshuis perikelen maar indirect natuurlijk wel aangaande de wijk.

wim zei

we hebben met wethouder Kamminga om de tafel gezeten. Het heeft weliswaar niet alle problemen opgelost, maar belangrijk is in ieder geval dat we bij elkaar aan tafel zitten

Kees van Rossenberg zei

Hoi Wim,

'We hebben met wethouder Kamminga om de tafel gezeten. Het heeft weliswaar niet alle problemen opgelost, maar belangrijk is in ieder geval dat we bij elkaar aan tafel zitten'.

Twee vragen uit interesse en behoefte aan transparantie voor de bezoekers.

Wie is 'we' en wat heeft het gesprek met de heer Kamminga geleerd?

wimkapteyn zei

Bedankt dat je dat vraagt;
we zullen dat in een apart stukje
opschrijven voor iedereen.

"We" waren in ieder geval:
Saskia Sijbrandij, Gerald Otten en Wim Kapteyn.

Een van de uitkomsten was dat de wethouder alsnog heeft aangegeven dat iedereen gekend moet worden en dat we ook alle stukken hebben gekregen (althans de officiele onderzoeken...)

Kees van Rossenberg zei

Hoi Wim,

For the records.

Onze voorkeur gaat uit naar een
combinatie dorpshuis met tennisclubhuis met bescheiden voorziening voor gym onderbouw.

Wanneer de gym functionaliteit het noodzakelijk zou maken in breder perspectief plannen/voorstellen/modellen te ontwikkelen dan deze functionaliteit laten vallen.

Kees van Rossenberg zei

Beste Wim,

Na mijn inhoudelijke bijdrage zou ik toch graag een paar suggesties willen doen in relatie tot de blog zelf.

Het starten van de blog is een goed initiatief. Kan echt een heel nuttig hulpmiddel worden. De lading die je in je intro en eerste bijdragen in de blog legt zijn vanuit de achtergrond en aanleiding gezien begrijpelijk.

Om de waarde van de blog te vergroten zou mijn suggestie zijn te toonzetting, sfeerbepalende strekking wat te verzachten en op de feiten door te gaan. Wellicht zelf iets meer procesrol innemen.

Andere suggestie is OF het onderwerp van de discussie scherp te houden (dorpshuis e.d.) OF de discussies te scheiden op onderwerp.

Zal met belangstelling blog volgen en waar mogelijk inhoudelijk deelnemen.

Dank.

Saskia zei

Beste Kees,

Het schijnt dat in de school inmiddels de ooit aanwezige ruimte voor gym onderbouw, weer in gebruik genomen is voor dit doeleind i.v.m. teruglopende instroom kinderen....

Verder denk ik dat we allereerst moeten voorkomen dat er een gigantisch opgetuigd project wordt gebouwd dat financieel haalbaar moet worden gemaakt middels commerciele activiteiten. Dit omdat de inventarisatie niet geheel objectief is geweest........

Saskia Sijbrandij

Kees zei

Hoi Saskia,

Dat is dan prima.

Focus dus op dorpshuis sec. met gerelateerd financieringsvraagstuk.

Saskia zei

Beste Kees,

Dat gaan we zeker doen, we zullen binnenkort het een en ander o.a. in het dorp communiceren....

met vriendelijke groet,
Saskia

Anoniem zei

Erg eenzijdige, egoistische voorstelling van zaken. Zijn het niet de mensen die in "de nieuwbouw" wonen...? Wat vroeger een prachtig weiland was...?
Verder commentaar overbodig denk ik.
Een ECHTE autochtoon

Anoniem zei

Geachte heer Kapteyn,
De invulstrook bij de Nieuwsbrief nr. 1 die ik heden in mijn bus kreeg, zal ik ondertekenen en inleveren.
Maar verschoon mij alstublieft van de schreeuwerige en onnodig grievende woorden in uw bijdrage aan deze bewonersblog, met name in uw stuk "Opnieuw blundert De Bilt in haar optreden naar bewoners".
Als u iets wilt bereiken en daarbij ook mijn stem als onderbouwing aanvoert, hoop ik dat u uw toonhoogte tempert.
In de brief van het College van B. en W. d.d. 27 mei 2008 aan de gemeenteraad bij de presentatie van het 'Vervolgonderzoek Dorpshuis Hollandsche Rading', staat als conclusie:'... dat het binnen de meegegeven uitgangspunten en randvoorwaarden niet mogelijk is een nieuw dorpshuis in Hollandsche Rading te realiseren'.
Dit geeft uw initiatiefgroep en iedere inwoner van Hollandsche Rading alle ruimte om zijn of haar mening te geven en inbreng te hebben, zeker waar het de (nieuwe) randvoorwaarden en uitgangspunten betreft.
Ik raad u aan daar op indringende doch gepaste wijze gebruik van te maken.
Met vriendelijke groet,
J. A. Röell
Karnemelkseweg 2
Hollandsche Rading

wimkapteyn zei

Geachte meneer Röell,

Ik ben blij met uw bijdrage; voor alle duidelijkheid moet ik wel opmerken dat de toonzetting van het eerste artikel uitsluitend is ingegeven door de eerdere ervaringen met de gemeente.

Mensen die indertijd van nabij betrokken zijn geweest bij de actie tegen het verkeerde nieuwe bestemmingsplan weten precies wat ik bedoel. Was er toen geen actie gestart van oa ondergetekende, dan waren bijna alle dorpelingen ernstig gedupeerd. Een van de gemeenteraadsleden verwoorde het toen zo: "we zijn om de tuin geleid".
Elk van de woorden in het stukje is gemeend en onderbouwd.

Dat neemt niet weg dat we zoeken naar consensus en dat we ons inzetten om de beste oplossing te helpen zoeken. En ik ben blij dat u er net zo over denkt, kortom dat u in dat proces een medestander bent.

Met vriendelijke groet,
Wim Kapteyn