zondag 15 juni 2008

Direct aanwonenden NIET gekend in onderzoek dorpshuis Hollandsche Rading

15 juni 2008, Hollandsche Rading
Door Saskia Sijbrandij

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2008 een krediet beschikbaar gesteld voor een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een goed functionerend dorpshuis in combinatie met andere functies. In de Klankbordgroep van de gebruikers van het gebied heeft men verzuimd de direct aanwonenden te betrekken met als gevolg dat
over hun hoofden beslissingen zijn genomen. Wethouder Kamminga geeft een verkeerde voorstelling van zaken, de direct aanwonenden zijn wel degelijk gefrustreerd en dienen vanaf heden betrokken te worden bij dit absurde plan!
Wij, als direct aanwonenden, zijn het dan ook niet eens met de conclusies uit het onderzoek. Wij willen geen levendigheid dag en nacht, wij willen geen hoogbouw, wij willen het groen in onze wijk behouden, wij willen geen 65 extra parkeerplaatsen
en 65 extra rijdende auto’s in ons dorp. Wij denken dat een kleinschalig dorpshuis inclusief gymzaaltje prima te financieren is uit de verkoop van groenstroken aan particulieren, dit past ook beter in het dorpsbeeld. U kunt reageren op onze webblog.

Opnieuw blundert De Bilt in haar optreden naar bewoners

Door Wim Kapteyn:

De gemeente de Bilt heeft sinds haar overname van de voormalige gemeente Maartensdijk een aantal blunders begaan die met name voorkomen uit de grote afstand tussen bestuur en burger. Mogelijk zelfs door het gebrek aan de goede wil daar echt iets aan te doen. Er zijn weliswaar tonnen aan consultancy gelden verstookt om zaken op te zetten als wijkgericht werken, maar echt luisteren en concreet en logische redenerend iets doen is blijkbaar in deze constellatie te veel gevraagd.

Na de blunders (ik noem er een paar): het neerzetten van borden Hollandse Rading bij het begin van het dorp, het doordrukken van een kinderverdrinkput (ook wel kikkerpoel genoemd -overigens volslagen overbodig door de veelheid aan kleine vijvertjes in de buurt-), het pogen een voor een flatwijk gemaakt bestemingsplan door te drukken voor Bilthoven Noord en Hollandsche Rading, de klucht rond het dorpshuis, waar een situatie waar er weinig geld van de gemeente nodig was om de faciliteit te handhaven naar een situatie dat er veel gemeenschapsgeld in gepompt moest worden, is er nu een nieuw onzalig plan ontstaan.

Zonder enige inspraak of net bericht van de gemeente zijn er weer grote sommen geld verspild om persoonlijke ego's te strelen.
Wat wil het plan:
Kort gezegd komt het erop neer dat in het dorp ook 's nachts levendigheid moet zijn, het liefst zodanig dat de buurt er ook last van heeft.

Er is een voor deze omgeving volslagen idioot plan op tafel gekomen waarbij een sporthalletje, met daarop een aantal flats met daarvoor een grote parkeerplaats zou moeten verrijzen binnen een paar meter van nu nog waardevolle huizen, waar mensen bewust naar toe zijn verhuisd ivm hun rust en hun voorkeur voor die omgeving. Ook de bestemmingsplannen hebben nooit geduid op enige verandering, zodat -als de plannen doorgaan- gezegd kan worden dat de (lokale) overheid zich weer hufterig en onbetrouwbaar gedraagt. Dat willen wij toch in Nederland niet?

Mochten de plannen doorgaan dan zullen de bewoners van de Vuursche dreef, de Spoorlaan en de Dennenlaan wel degelijk merken dat het verkeer toeneemt. Wat betekent dat voor de kinderen die nu nog op straat kunnen spelen? Gaat de gemeente dan voor veel geld trottoirs aanleggen om de kinderen te beschermen?

De plannen schijnen inmiddels te zijn verworpen. Echter de ervaring leert dat diegenen die achter onzalige plannen staan niet rusten voordat er weer iets verkeerd is geregeld. Wij moeten dus waakzaam zijn. Wij roepen iedereen die een goed hart toedraagt aan Hollandsche Rading en haar bewoners op om zeer waakzaam te zijn en de stads planners niet de gelegenheid te geven van ons landelijke dorp een begin van een stad te maken. Er is immers niet voor niets een Noorderpark.

Alternatieve en wel logische opties om te komen tot oplossingen van het probleem gymzaal en dorpshuis zijn er voldoende. Helaas heeft het verleden geleerd dat goedbedoelende en wel meedenkende burgers door gemeente zijn geschoffeerd en lijdzaam moesten toezien hoe verkeerde besluiten tot ongewenste resultaten leidden. Deze hebben oa gezorgd voor extra druk op de financiering van de gemeente met alle gevolgen van dien.