zondag 15 juni 2008

Direct aanwonenden NIET gekend in onderzoek dorpshuis Hollandsche Rading

15 juni 2008, Hollandsche Rading
Door Saskia Sijbrandij

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2008 een krediet beschikbaar gesteld voor een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een goed functionerend dorpshuis in combinatie met andere functies. In de Klankbordgroep van de gebruikers van het gebied heeft men verzuimd de direct aanwonenden te betrekken met als gevolg dat
over hun hoofden beslissingen zijn genomen. Wethouder Kamminga geeft een verkeerde voorstelling van zaken, de direct aanwonenden zijn wel degelijk gefrustreerd en dienen vanaf heden betrokken te worden bij dit absurde plan!
Wij, als direct aanwonenden, zijn het dan ook niet eens met de conclusies uit het onderzoek. Wij willen geen levendigheid dag en nacht, wij willen geen hoogbouw, wij willen het groen in onze wijk behouden, wij willen geen 65 extra parkeerplaatsen
en 65 extra rijdende auto’s in ons dorp. Wij denken dat een kleinschalig dorpshuis inclusief gymzaaltje prima te financieren is uit de verkoop van groenstroken aan particulieren, dit past ook beter in het dorpsbeeld. U kunt reageren op onze webblog.

Geen opmerkingen: