maandag 21 juli 2008

NIEUWSBRIEF NR. 1, 21 juli 2008

“ HOUD (DORPSHUIS) HOLLANDSCHE RADING KLEINSCHALIG!”

van Initiatiefgroep, bestaande uit Saskia Sijbrandij, Sipko Veeneman, Gerald Otten & Wim Kapteyn

In ons dorp is veel commotie ontstaan over de grootschalige bouwplannen van de gemeente. De gemeente overweegt de bouw van een multifunctioneel complex, inclusief dorpshuis met faciliteiten voor verenigingen en particulieren (van buiten het dorp), een gym/sportzaal, hoogbouw, woningen en grote parkeerterreinen voor 65 auto’s.

Veel inwoners zijn nog helemaal niet bekend met deze plannen. U kunt het rapport en bijbehorende tekeningen downloaden op http://hollandscherading.blogspot.com

Wij, van de initiatiefgroep, maken bezwaar tegen deze bouwplannen omdat ze te ingrijpend zijn voor onze kleine kern én omdat de gemeente niet eerst heeft geïnventariseerd wat de behoeften en de wensen zijn van een groot deel van de bewoners. Zoals we hebben begrepen uit de vele reacties, is dit het standpunt van enorm veel dorpsbewoners!

Inmiddels heeft er een gesprek, tussen ons met de verantwoordelijke wethouder, Dhr. Kamminga, plaatsgevonden. In de komende periode zullen er ook gesprekken met de diverse fracties gaan plaatsvinden om ons standpunt te verduidelijken.

Wij willen met elkaar werken aan de realisatie van een nieuw dorpshuis, maar wel kleinschalig in dezelfde orde van grootte als het vorige, waarin alle activiteiten voor dorpsbewoners kunnen plaatsvinden voor jong en oud. Commerciële activiteiten achten wij NIET gewenst.

De initiatiefgroep is politiek neutraal en wij zijn van mening dat de gemeente het nieuwe dorpshuis voor 100 % moet financieren.

Om de gemeente te laten zien dat u het met onze ideeën eens bent, verzoeken wij onderstaande strook in te vullen, één per volwassene. Wij zullen de handtekeningen aanbieden aan wethouder Kamminga en eventueel aan de commissie Burger & Bestuur. Wij rekenen op u!

Bij ontwikkelingen houden wij u op de hoogte via het blog of onze nieuwsbrief op het memobord. Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met een van ons op tel: Saskia: 5772764, Sipko: 5771242, Gerald: 5772000, Wim: 5771648

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Laat u stem gelden en vul de invulstrook in! (18 jaar en ouder)

Ik ben voor :
  • kleinschalig dorpshuis in dezelfde orde van grootte als het vorige dorpshuis
  • activiteiten voor alle dorpsbewoners, jong en oud
  • geen commerciële uitbating
  • 100 % financiering overheid
  • behoud van rust & groen voor iedereen
Naam:

Handtekening:

Adres:

Datum:

Inleveren op Adri Piecklaan 3

1 opmerking:

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.